Wertykulacja pasywna

Usuwanie martwych części trawy, filcu, liści z powierzchni trawnika. Specyfika zabiegu powierzchniowego, przeprowadzana płytko między warstwą darniową a glebą. Zabieg poprawia przesiąkanie wody i wymianę gazową. Przeprowadzany systematycznie stanowi prewencję przed rozwojem chorób grzybowych.

Obraz14

Wertykulacja aktywna

Zabieg polegający na mechanicznym usuwaniu filcu i strzechy poprzez pionowe nacinanie darni. W zależności od zastosowanych mieszanek trawy zabieg przeprowadzany od kilku do nawet kilkunastu zabiegów w ciągu cyklu wegetacyjnego. Często praktykowany przy procedurze renowacji muraw sportowych. W znaczącym stopniu poprawia warunki powietrzno-wodne oraz szybsze przenikanie i pobieranie składników pokarmowych do systemu korzeniowego.

Obraz15