Aeracja pasywna

Jest procesem nacinania warstwy wegetacyjnej murawy w celu eliminacji zagęszczenia gleby do głębokości 20cm. Dzięki podłużnym nacięciom naruszenie murawy jest minimalne.
Dodatkowe korzyści jakie otrzymujemy przeprowadzając zabieg systematycznie to:

  • – Uwalnianie toksycznych gazów z gleby.
  • – Lepsze zwilżanie gleb suchych lub hydrofobowych.
  • – Przyśpieszone osuszanie gleb trwale wilgotnych.
  • – Zwiększona zdolność infiltracji, szczególnie tam, gdzie zagęszczenie powierzchni lub strzecha ogranicza infiltrację.
  • – Stymulowany wzrost korzeni w otworach.
Obraz1
Obraz2
Obraz3

Aeracja coringowa

Odnosi się do mechanicznej metody selektywnej modyfikacji właściwości fizykochemicznych muraw. Zadaniem zabiegu jest redukcja strzechy, niepożądanej warstwy wegetacyjnej. Zabieg polega na wydobywaniu walcowatych/stożkowatych rdzeni z murawy w różnych rozmiarach w zależności od rodzaju zastosowanych bolców. Następnie wydobyty materiał jest usuwany, a w miejsce po otworach wprowadzany jest substrat w postaci: piasku, ziemi, zeolitu lub polepszaczy glebowych. Niestety po tym zabiegu ze względu na rozsunięcie i zmianę struktur gleby naruszamy powierzchnię murawy. Zabieg stosowany systematycznie, pozytywnie wpływa na poprawę struktur glebowych.

Obraz7
Obraz8
Obraz9

Aeracja aktywna

Zabieg o szerokim spektrum działania, w zależności od zastosowanych bolców. Najczęściej wykorzystywany w celu osiągnięcia głębokiego napowietrzania i redukcji zagęszczenia dla optymalizacji warunków zdrowego wzrostu korzeni. System korzeniowy może czeprać wodę i składniki pokarmowe z głębszych warstw gleby. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom pracy maszyna wyrównuje również darń. Zabieg areacji bardzo często łączony jest z piaskowaniem.

obraz4
obraz6
obraz5