Piaskowanie

Zastosowanie substratu w postaci piasku na trawnikach sportowych ma spełniać kilka zadań. Między innymi:

  • Zmiana uziarnienia warstwy wegetacyjnej;
  • Poprawa infiltracji;
  • Poprawa warunków fizykochemicznych;
  • Wyrównanie powierzchni trawnika;
  • Osuszenie;
  • Zabieg przeprowadzany urządzeniami zrzutowymi, dyskowymi oraz taśmowymi.