Opryski

Stosowanie w uprawach profesjonalnych opryskiwaczami zawieszanymi lub ciągnionymi. Ciecz robocza za pomocą dysz natryskowych umieszczonej na odpowiedniej wysokości opryskiwacza, pod ciśnieniem rozpryskiwana jest na liście trawy. Zabieg w zależności od stosowanego środka należy wykonywać o określonej porze dnia w bezdeszczowy lub deszczowy dzień. Zabieg pozwala na aplikację fungicydów, herbicydów, pestecydów, nawozów do listnych, doglebowych itp.